U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Indien u zaken doet met Mooij Management dan zijn de volgende rechten en plichten voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing:

Grondslag

• U gaat akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens voor financiële doeleinden zoals offertes en facturatie;
• U gaat akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens voor vitale belangen;
• U gaat akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens voor wettelijke verplichtingen;
• U gaat akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens voor overeenkomsten tussen u en Mooij Management;
• U gaat akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens voor Algemeen Belang;
• U gaat akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens voor Gerechtvaardigd Belang;

 

In geen enkel geval zal Mooij Management uw gegevens verkopen of overdragen aan overige bedrijven of relaties waarvoor geen enkele noodzaak is. Indien er toch gegevens overgedragen worden dan is dit wettelijke geregeld en zijn er afspraken tussen ons en onze relaties over welke wijze deze gegevens gecommuniceerd worden en wat zij doen aan de beveiliging van uw gegevens.

 

Bedrijfsgegevens

Indien u vragen heeft, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst kunt u zich wenden tot de openbare functionaris gegevensbescherming:

A.G. (Bram) Mooij
E bram@mooijmanagement.nl
T +31 6 53912597

 

Beveiliging

Mooij Management is zich bewust van de veiligheid van uw persoonsgegevens en waarborgt deze door middel van diverse beveiligingsmaatregelen zowel hardwarematig alsmede softwarematig de veiligheid van uw persoonsgegevens. Deze beveiliging wordt continu gemonitord door onze beveiligingssystemen.

 

 Meldplicht datalekken

Indien er zich onverhoopt toch een vorm van datalekken voordoet, zullen wij daarvan melding maken richting meldloket datalekken. Zij zullen de ernst van de situatie uitzoeken en mogelijk een diepgaand onderzoek starten.

 

Inzage persoonsgegevens

Als u wilt weten welke van uw persoonsgegevens Mooij Management verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Wij behandelen uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:
Mooij Management
E. info@mooijmanagement.nl

T.  06-53912597

Recht op vergetelheid

In Artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als een betrokkene (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) daarom vraagt.

Voorwaarden recht op vergetelheid

Het recht op vergetelheid geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing:

• Niet meer nodig

De organisatie heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.

• Intrekken toestemming

De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.

• Bezwaar

Betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken.

• Onrechtmatige verwerking

De organisatie verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.

• Wettelijk bepaalde bewaartermijn

De organisatie is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.

• Kinderen

De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website (‘dienst van de informatiemaatschappij’).